top of page
  • Zdjęcie autoraDomestica

Teleporada - wskazówki

Zaktualizowano: 23 gru 2021

Szanowni Pacjenci,


Jak wiecie, w naszej Przychodni udzielamy Teleporad.


Teleporada jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.Przygotowaliśmy zbiór informacji, które rozjaśnią Państwu system działania teleporady. Przypominamy, że ośrodek jest wciąż otwarty, jednak przeszliśmy do rejestrowania wizyt na konkretne godziny, aby ograniczyć do minimum liczbę osób w poczekalni.1. Dostępny dla Pacjentów jest:

a. Nr telefonu 627843120,

b. kontakt przez e-mail zoz.domestica@gmail.com c. kontakt poprzez metryczkę kontaktowa na blogu: https://www.domestica-czastary.com/2. Osobami udzielającymi teleporad są lekarze, pielęgniarki i położna, którzy udzielają świadczeń w naszym Ośrodku.


3. Osoba udzielająca teleporady, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, ma obowiązek:

a. udzielenia świadczenia zdrowotnego, oraz ustalenia czy teleporada jest wystarczająca dla rozwiązania problemu zdrowotnego,

b. poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego wymaga zbadania pacjenta, oraz uzgodnienie terminu wizyty w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
4. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

5. Organizacja Teleporady:

a. Należy zgłosić chęć wizyty telefonicznie lub mailowo podając celem identyfikacji Pacjenta:

  • imię i nazwisko,

  • rok urodzenia,

  • adres zamieszkania,

  • ogólny problem medyczny (bez wdawania się w szczegóły).

b. Teleporady udzielane są codziennie, w godzinach 11.00-12.30.

c. W pozostałych godzinach pracy mogą być udzielone wyjątkowo i pod warunkiem zachowania standardów gwarantujących poufność w związku z jej udzieleniem.

d. W przypadku zamówienie teleporady, osoba udzielająca świadczenia oddzwania do Pacjenta w ustalonym terminie, jeśli jednak brak jest kontaktu, pacjent nie odbiera, pracownik jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Brak połączenia skutkuje anulowaniem teleporady.


6. Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w tej formie.


7. Sposób realizacji e-recepty.

a. Należy złożyć zamówienie na recepty, na leki stosowane przewlekle, telefonicznie lub mailowo, wyjątkowo osobiście w rejestracji.

b. Kod na e-receptę należy odebrać w dniu następnym w godz. 13.00-15.00, telefonicznie, w przypadku posiadania IKP (Internetowe Konto Pacjenta) SMS zostanie wygenerowany z systemu automatycznie, zaraz po wypisaniu e-recepty.

c. Realizacja e-recepty w aptece polega na podaniu kodu czterocyfrowego i numeru PESEL pacjenta, którego recepta dotyczy,

d. W sposób powyższy mogą być przepisane jedynie te leki, które znajdują się na liście leków przewlekłych, wszelkie zmiany leczenia należy skonsultować z lekarzem.


8. Sposób realizacji e-skierowania.

a. Pacjenci leczący się na choroby przewlekłe, mogą uzyskać e-skierowanie do Poradni Specjalistycznej telefonicznie lub mailowo, z zachowaniem wymogów opisanych wcześniej, w celu identyfikacji pacjenta i jego problemów medycznych.

b. Ze względu na niefunkcjonowanie e-zdrowia w Poradniach AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna), takie skierowanie - wydrukowane i podpisane, należy odebrać osobiście lub poprzez osoby upoważnione, w dniu następnym, w godz. 13.00-15.00, w rejestracji.


9. Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych,

a. Aby uzyskać skierowanie na badania laboratoryjne lub obrazowe niezbędny jest kontakt telefoniczny, TELEPORADA z lekarzem, wg zasad opisanych powyżej.

b. Podczas wizyty lekarz ustala zakres, termin oraz miejsce wykonania badań.

c. Punkt pobrań w naszym Ośrodku funkcjonuje w dniach wtorek, środa, czwartek w godzinach 8.00-10.30, obowiązuje wcześniejsze ustalenie terminu.


10. W naszej Przychodni możliwe jest założenie Internetowego Konta Pacjenta

Aby potwierdzić profil zaufany zainteresowana osoba musi:


  • stawić się osobiście,

  • mieć przy sobie ważny dowód osobisty,

  • mieć przy sobie telefon,

  • posiadać adres poczty elektronicznej.124 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
Post: Blog2_Post
bottom of page