top of page
  • Zdjęcie autoraDomestica

Wejście do gabinetu poza kolejnością.

Zaktualizowano: 17 kwi 2020
Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

  • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,

  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

  • Kobiety w ciąży,

  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ,

  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,


Fakt ten należy zgłosić w rejestracji.

29 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page