top of page
 • Zdjęcie autoraDomestica

Szczepienia przeciwko COVID-19 oraz grypie.

Drodzy Pacjenci,


Informujemy, że zostały rozszerzone kryteria dotyczące osób mogących przyjąć trzecią (przypominającą) dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Dawkę przypominającą powinni przyjąć:

 • medycy, którzy mają stały kontakt z pacjentami,

 • osoby powyżej 50 roku życia,

jeśli od pierwszej dawki minęło minimum 180 dni. Co ważne niezależnie od przyjętego wcześniej preparatu zaleca się wykonanie dawki przypominającej szczepionką firmy Pfaizer lub Moderna.


Osoby z zaburzeniami odporności po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, w tym:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;

 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;

 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;

 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;

 • z zakażeniem wirusem HIV;

 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;

 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.


Warta podkreślenia jest informacja, dla osób wciąż nie zaszczepionych, że w naszym Ośrodku można zrealizować szczepienie preparatem jednodawkowym firmy Johnson & Johnson (dla osób powyżej 18 roku życia) oraz preparatem dwudawkowym firmy Pfaizer ( dla osób powyżej 12 roku życia).


W związku z sezonem grypowym rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko grypie. Z racji, że oba szczepienia należą do grupy tzw. szczepień "zabitych" można przyjąć je jednoczasowo. Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,

 • farmaceuci i pracownicy aptek,

 • diagności laboratoryjni,

 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,

 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,

 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,

 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

 • pacjenci:

  • zakładu opiekuńczo-leczniczego,

  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

  • hospicjum stacjonarnego lub domowego,

  • oddziału medycyny paliatywnej,

 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,

 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,

 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.


Zachęcamy do zapisywania się szczepienie. Zgłosić się można na 3 sposoby:

 • telefonicznie, pod numerem 627843120 w godzinach pracy Ośrodka,

 • poprzez maila zoz.domestica@gmail.com -w mailu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz kontaktowy numer telefonu, abyśmy mogli podać datę szczepienia, UWAGA zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę!

 • poprzez formularz na stronie głównej podając informacje jak wyżej.


Ważne, aby w dniu szczepienia zachowywać się tak jak zwykle - zjeść posiłek, najlepiej lekki, przyjąć leki, które zawsze bierzecie. Jeśli pacjent jest spoza naszej przychodni należy wziąć ze sobą dowód osobisty i spis zażywanych leków.
Bardzo prosimy o punktualność, aby nie zmarnować ani jednej dawki szczepienia, ale też przy okazji nie tworzyć nadmiernych kolejek. Co więcej, należy liczyć się z tym, aby po szczepieniu zostać przynajmniej 15 minut w Ośrodku.


Warto na cały dzień po szczepieniu zaplanować sobie odpoczynek, nie planować żadnych prac związanych z wysiłkiem. Możecie czuć się normalnie, ale należy liczyć się z tym, że organizm zareaguje na podanie szczepionki.


Najczęstszym działaniem niepożądanym w przypadku obu szczepień jest ból ręki w miejscu wkłucia, zaczerwienienie, dyskomfort lub stan podgorączkowy. W związku z tymi objawami można zażyć paracetamol. Po 1-2 dniach dolegliwości powinny przejść. Jeśli jednak tak się niestanie, gorączka będzie narastać i będzie trudna do zbicia należy skontaktować się z lekarzem.Warto zaszczepić się przed nadchodzącym

sezonem infekcyjnym grypowo-covidowym.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Os comentários foram desativados.
Post: Blog2_Post
bottom of page